عنوان سند: حکم جهانشاه قراقویونلو جهت انصاب سید نظام الدین احمد به سمت متولی آستانه مقدسه قم

شناسه سند: ۱۱/۹۰۰۱۲۴

فرمان انتصاب سید نظام الدین احمد به سمت متولی باشی آستانه مقدسه از طرف ابوالمظفر جهانشاه قراقویونلو. تولیتی که به اشاره فرمان شاه آباء و اجدادش در زمان تیمور لنگ کورکانی و خاقان سعید شاهرخ میرزا گورکانی متولی آستانه مقدسه بودند. این سند مربوط به سال ۸۶۷ قمری که در کاغذی از نوع خانبالغ (چینی) با ابعاد ۱۵ * ۱۰۸ سانتیمتر نوشته شده، و تا کنون جزء قدیمی ترین اسناد یافته شده در خصوص انتصابات در آستان مقدس حضرت معصومه(س) می باشد.

توضیحات بیشتر