در زمینه ی تولید و انتشار آثار اسنادی مرکز اسناد در موضوعات مختلف مجلداتی را با مشارکت تمامی همکاران تدوین و ارائه نموده است که برای نمونه بعضی از این آثار به این شرح می باشد:

آثار پژوهشی: بیشتر از ۱۵ مجلد آثار پژوهشی است که نیاز به بازنگری کلی دارند و ان شاء الله پس از تامین امکانات و انجام اصلاحات به جامعه فرهنگی تقدیم خواهد شد.

 1. مجموعه قوانین و مقررات مرکز اسناد آستان مقدس
 2. صحن عتیق آستان مقدس فاطمی
 3. نیم نگاهی به تاریخ تحولات آستان مقدس فاطمه
 4. چهلچراغ حرم مطهر فاطمی
 5. میراث آستان کرامت
 6. اسناد تبرته موقوفه آستان مقدس فاطمی
 7. اسناد قهیان موقوفه آستان مقدس فاطمی
 8. انگیزه شناسی زائرین حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
 9. سخنرانی های حرم مطهر فاطمی بر پایه اسناد شنیداری
 10. کرامت کریمه در آینه اسناد
 11. مشاغل قدیمی آستان مقدس فاطمی (مجموعه سه جلدی)
 12. وقایع اتفاقیه حرم مطهر فاطمی بر پایه گزارشات
 13. آستان مقدس فاطمی در آینه نشریات قدیمی

فهرست عناوین اسناد:

 1. فهرست عناوین اسناد حقوقی
 2. فهرست عناوین اسناد فرهنگی
 3. فهرست عناوین اسناد ملکی
 4. فهرست عناوین اسناد ساختمانی
 5. فهرست عناوین اسناد مالی
 6. فهرست عناوین اسناد مالی
 7. فهرست عناوین فنی و مهندسی
 8. فهرست عناوین اسناد دیداری
 9. فهرست عناوین اسناد شنیداری
 10. فهرست عناوین اسناد نفیس

مجموعه گزارشات:

۱.مجموعه ده جلدی از گزارشات دوائر آستان مقدس در دورۀ تولیتی آیت الله حاج شیخ علی اکبر مسعودی خمینی می باشد که در طی ۱۸ سال افتخار خدمتگزاری این آستان را داشته اند ، برای متولیان دیگر نیز شبیه به این کار در دست اقدام است.

 1. گزارشات جامع آستان مقدس و حوزه تولیت
 2. گزارشات مدیریت حرم مطهر
 3. گزارشات امور فرهنگی تبلیغات و ارتباطات
 4. گزارشات حوزه پژوهش چاپ و نشر
 5. گزارشات کتابخانه، موزه و کارگاه هنری
 6. گزارشات املاک و موقوفات زراعی و شهری
 7. گزارشات موسسات و مراکز وابسته
 8. گزارشات امور ادای، مالی و پشتیبانی
 9. گزارشات واحد تدوین عملکرد
 10. کارنامه نوزده ساله خدمات آیت الله مسعودی