مقالات اسنادی

بازخوانی  وقف نامه مرحوم رضا قلی خان  در کران سیرجان

دکتر احمد جمراسی چکیده  آشو داد در گویش  ایران باستان و وقف در تاریخ ایران اسلامی  نام  یکی از  سنت های کهن  ایرانیان است، آیین…
۱۴ فروردین ۱۴۰۲

کتاب تاریخ اجتماعی قم و حرم مطهر حضرت معصومه (س)

تاریخ اجتماعی قم و حرم مطهر حضرت معصومه (س)
۲۶ آذر ۱۴۰۱

بررسی و تحلیل تشکیلات اداری خدمتگزاران آستانه مقدسه از ابتدای دورة قاجار تا پایان پهلوی

یکی از قدیمی­ ترین سازمان‌های اداری ـ مذهبی ایران، تشکیلات به وجود آمده در ذیل حرم حضرت­ معصومه (س) است که در طول دورة قاجاریه و…
۲۸ اسفند ۱۴۰۰

بررسی و تحلیل شمایل نگاره‌های اماکن حرم حضرت معصومه(س)

نگارش: احمد جمراسی ، مجله عمران نامه، شماره بیستم / پاییز و زمستان ۱۴۰۰ تاریخ شمایل به معنای نگاره، ریخت، چهره(انسان، حیوان) درونمایۀ آثار هنري…
۲۱ اسفند ۱۴۰۰

پیام-اسناد-شماره-۳۳

۲۵ بهمن ۱۴۰۰

پیام-اسناد-شماره-۳۲

۲۵ بهمن ۱۴۰۰

معرفی یک سند قدیمی

عنوان سند: حکم جهانشاه قراقویونلو جهت انصاب سید نظام الدین احمد به سمت متولی آستانه مقدسه قم شناسه سند: ۱۱/۹۰۰۱۲۴ فرمان انتصاب سید نظام الدین…
۲۸ مهر ۱۴۰۰

بررسی موقوفه قنات ناصری در شهر قم

چکیده آب در سرزمین ایران یک کالای اساسی یا به تعبیر ی مایع حیات است . همچنین بررسی های دقیق نشان می دهد در این…
۲۵ مهر ۱۴۰۰