تدوین و نشر

بازخوانی  وقف نامه مرحوم رضا قلی خان  در کران سیرجان

دکتر احمد جمراسی چکیده  آشو داد در گویش  ایران باستان و وقف در تاریخ ایران اسلامی  نام  یکی از  سنت های کهن  ایرانیان است، آیین…
۱۴ فروردین ۱۴۰۲

کتاب تاریخ اجتماعی قم و حرم مطهر حضرت معصومه (س)

تاریخ اجتماعی قم و حرم مطهر حضرت معصومه (س)
۲۶ آذر ۱۴۰۱

بررسی و تحلیل تشکیلات اداری خدمتگزاران آستانه مقدسه از ابتدای دورة قاجار تا پایان پهلوی

یکی از قدیمی­ ترین سازمان‌های اداری ـ مذهبی ایران، تشکیلات به وجود آمده در ذیل حرم حضرت­ معصومه (س) است که در طول دورة قاجاریه و…
۲۸ اسفند ۱۴۰۰

بررسی و تحلیل شمایل نگاره‌های اماکن حرم حضرت معصومه(س)

نگارش: احمد جمراسی ، مجله عمران نامه، شماره بیستم / پاییز و زمستان ۱۴۰۰ تاریخ شمایل به معنای نگاره، ریخت، چهره(انسان، حیوان) درونمایۀ آثار هنري…
۲۱ اسفند ۱۴۰۰

پیام-اسناد-شماره-۳۱

۲۷ بهمن ۱۴۰۰

پیام-اسناد-شماره-۳۳

۲۵ بهمن ۱۴۰۰